Đã đóng

Write some Software

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $15 - $25 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Mô tả dự án

We are looking for a person or entity that could assist our small nonprofit with some minor website updates and management (citysoft) and to be a wheelhouse of support in the areas of graphic design, brochure design/layout and have video capabilities to do short professional grade interviews for personal infomercials.

Thank You

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online