Đã hoàn thành

Yii1.x & Yii2 Website changes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jiitendra với giá ₹1250 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi,

I have Yii projects looking for some small works on this & small changes in API as well.

Please share your work details with me.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online