Đã đóng

add design to website

Dự án này vừa được trao cho tretanz với giá $242 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

[url removed, login to view] has to be responsive to work in all browsers and tabs/mobiles.

[url removed, login to view] based design preferred.

[url removed, login to view] already have the basic website running, so that will be used to get an idea of the pages and the content

please submit a price based on 10 page designs.

please only passionate and experienced designers need apply.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online