Đã đóng

add some field forms to magento website

Dự án này đã được trao cho websolutions008 với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hi,

I need someone that add some field forms to my magento website. When a customer field the form i need to received an email at the same moment.

I need to create this for 3 cms pages, i already have the exact fields you need to add. Each form has between 6 to 12 fields to add, no more than that.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online