Đã đóng

animated logo

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £129 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

i have a logo that i want animated both for a facebook logo and also for this to be a common introductory theme at the beginning of training videos, webinars, etc. so sound to go with it is also required.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online