Đã đóng

bookcover using Adobe Indesign

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I have a book cover for my Create Space book that is complete except for one word that needs to be in the font 'xiomara'. The friend helping me with this did the cover using Adobe Indesign which I don't have or use. He could not get the specialized font to integrate with Indesign. When I took the jpeg/pfd version of it into Photoshop which I have, the quality of the whole cover pixelated. I think this is a really quick job for someone that has and knows Adobe Indesign.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online