JH and PL brochure changes

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $20 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I have two brochures I need changes made to. Logo's need adding and text removed.

Campbells - need Logo moved up in top right hand corner to be in line with edge of page. Need Non Flammable and Non Combustible headings on left hand side and headings and text removed from bottom of brochure. Remove Campbells logo in middle of page.

Tea Light - LHS of brochure - remove working under TEA LIGHTS on top of page.

RHS of brochure - replace Oz Tableware logo with Campbells logo in other brochure - but logo needs to be white not any colour. The in bottom right hand corner put Distributed By: then add Campbells Logo in white.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online