Còn mở

brochure designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Writer will be providing text and you will be doing graphics work.

I have attached a product description document herein,please check it.I need this type of document,look and [url removed, login to view] arrangement as that document,graphics and general feel.

[url removed, login to view]

Same font type,font size,arrangements,etc. If you need certain kind of photos specific then let me know.

Write "noorani" at the starting of your bid to be considered.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online