Còn mở

build social deal website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $2537 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

social deal website. If you have done one or used one you know what i mean. Specific details will be given to the winning bidder

1. All bids without a proposal will be deleted

2. What framework will you use and how will you manage a 30gb database?

3. Show previous similar work. All fake work will be deleted.

4. What do you have to offer that others cant?

5. I will only deposit money in escrow after I like what i see. I will not put money in escrow for you to start.

6. Only bid if you can answer these questions and agree or your bid will be deleted

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online