Đã đóng

business logo

Dự án này đã nhận được 132 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $78 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
132
Mô tả dự án

I wish to design a logo for my business called All Court Enterprises A.C.E. I plan to expand it and it keep the design general but the idea is for service related to tennis, badminton, squash regarding products and accessories. Later to coaching maybe. I would like a design to work on the A.C.E letters. Colour combos are open but would like something to go with Blue as my car is blue and potential for something to go on my car.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online