Đã đóng

cartoon mascot logo

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $88 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Caricature & Cartoons, Graphic Design, Illustration and Logo Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $50-100 USD. Character will we a lookalike of myself in a hip hop style caricature for my Digital Marketing, Funnel Creation business. Character similar style form this site ( [url removed, login to view]). Im calling him BetoBot, so it would look like me in robot form.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online