Đã đóng

change current logo

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R201 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

Must change current logos (Attached to this project) from "BBK Direct" to "BBK Tradesman"

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online