Đã đóng

company logo

Dự án này đã nhận được 130 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $315 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project for my grinding and polishing concrete company. The name is Grinders Polished Concrete. The skills required are Corporate Identity, Graphic Design, Logo Design, T-Shirts, Vehicle and letter heads. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $500 AUD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online