Đã đóng

copy login function, like this page

Dự án này đã được trao cho suvasiniwebguru với giá $220 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $240 HKD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

my website is [url removed, login to view]

i want to copy a login page : [url removed, login to view]

pls check the pictures

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online