Đã hoàn thành

copy a webpage with a working form.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi yogeshshelke1 với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

I need to copy this page:

[url removed, login to view]

and make some minor changes to the text.

and put it on the main page of the domain I provide. I need the form to work and be sent via email to the email address I provide.

I would prefer the page to be in wordpress.

I need this done quickly, at most 1 day

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online