Đã hoàn thành

create a flycatcher page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AmerSOthman94 với giá £18 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I want to write an ebook on how people can use trading forex to earn passive income each month which can help them to achieve the ultimate goal of financial freedom.

The webpage would be a flycatcher page which asks the question "what one thing do you want to know about trading forex to help you to earn passive income?" - which will then help me understand what people want from a book on this subject.

I would also like to know from the people that bid whether flycatcher pages are still possible as I read somewhere that google takes them down. Is this true?

I look forward to working with you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online