Đã đóng

To create a logo - open to bidding

Dự án này đã nhận được 104 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £65 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

Would like to create a logo for my food blog. I need it to be in all those packages including one for the watermark on the web site photos. please do the needful. Regards. Sumith

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online