Đã đóng

desgin a page and work on tabs of page .

Dự án này đã được trao cho kumarefusion với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

Username:demo

password:demo

The That need to completed

[url removed, login to view]

Number of Tabs are 4 that need to completed .

Need to post data to server and then need to show reponse from server .

php and designing related data .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online