design a banner asap

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 83

Mô Tả Dự Án

I need a banner designer asap. Please send me link to the best banner design youǜe doen so far. Only 1 banner. Don`t send me 100 different ones. Just the best one.

I will get back to the right person quickly and job starts today.

The fee is fixed at 10usd / banner and do not contact me if that price is too low for you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online