Đã đóng

design and build a simple Website

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I want a website like [url removed, login to view] but a very simple from it to keep the cost as low as possible. There is no need for user registration at this moment.

The most important thing is the form to search cab in example website. The form should be same where I can add/delete pickup and drop of locations from the backend to make new routes.

On selecting the things on form, the website should display two options in price. one is sedan and other is hatchback. It can be one option like hatchback if sedan is not available on that route and vice versa.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online