Đã đóng

design a crawling algorithm

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am a researcher currently working on a project on customer churning behaviors and the determinants of their decision making. Specifically, I want to look at how provided insurance premium changes and how insurance premium may vary across different insurance providers could affect churning behaviors.

I'd like to recruit an expert on web crawling to help me design a crawling algorithm to crawl down price data from an insurance comparison website. I can share a sample of insurance holders with all available information. I expect that this algorithm could automatically fill the blanks using my data to simulate a real process of getting a quote, just like what an individual customer does before making churning or renewal decision. Then it could reach the final page with premium offers and crawl the information from it.

I'd like to talk about the details if anybody is interested in doing this. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online