Đã đóng

design & development: simple web design job

Dự án này đã nhận được 72 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $175 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $300 USD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Can you re-design changing colors and logo on a website? If yes, apply.

Can you design icons based on examples? If yes, apply.

Lets have a chat and please tell me more about your skills.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online