Đã đóng

design text product page

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

NO HIDDEN TASKS. All tasks are here and there is no more tasks after project accepted.

good designer required

TOTAL 11 products.

Cut/Paste the description product to the short description product.

design the short description text on product page

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online