Còn mở

designer needed to make such document.

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need a designer to prepare this kind of document for our product.

[url removed, login to view]

you should collaborate with writer and get things done that are you responsibility (graphics and illustration work). It's going to be a 20 pages document.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online