Đã hoàn thành

designing logo -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi a1services với giá $55 NZD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need a modern and high end logo/Name designed for my company name

Archifab New Zealand or Archifab NZ or ArchiFab Nz ArchiFab New Zealand

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online