Còn mở

diseñar logo empresa

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

Necesitamos un logo para empresa nueva.

este logo sera utilizado en pagina web, papeleria, documentacion, etc. necesitamos logo en formato png y jpg en alta resolucion.

la empresa tiene que ver con transporte de carga y mudanzas de hogar en chile. idealmente utilizar color azul.

favor presentar trabajos anteriores y solicitamos al menos 3 bocetos de los cuales se escojera solo uno para que envien los archivos

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online