Đã hoàn thành

3D drawing of an atrium of an building illustration

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vorteksIndia với giá $130 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

3D drawing of a atrium of the building illustration. Here's what's goes in the atrium. 1. Four store fronts (bakery, flora shop, gift shop wedding shop) with an awning. a glass counter underneath with bake goods for the bakery and flowers for the florist shop. Also, a balcony above the store fronts. [url removed, login to view] floor (with water underneath it)extending from the front entrance to the back with two shops on each side and a ceiling looking like a the sky. 3. A front of a ship at the back facing towards the entrance. (see example)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online