Đã đóng

ecommerce website

Dự án này đã nhận được 149 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1146 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
149
Mô tả dự án

I want to build a E-Commerce website, my product is Charcoal, and I would like 1 page for explaining where and how charcoal is made. Then, I require a Page where it has all the sizes and details (see attached image), and purchase buttons, where they can then specify qty they want. And a checkout section where they can pay via credit card.

Plus contact page with email and phone number.

Possibly a feedback section similar to eBay style, with customer feedback.

And needs to be mobile friendly with good USER INTERFACE.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online