Còn mở

设计徽标 for a boxing club

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ¥595 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

a boxing club, name is 勇, u need to get a good English name and a stunning logo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online