Đã đóng

game design with character animation

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $128 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 AUD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need design for 2d game. We need animations for our character also. You design splash screen , menu and game over screen also. For levels you design one background and some obstacles according to game requirement.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online