Đã đóng

a 3D graphic Designer able to transfer solidwork files into 3DSmax with keyshot rend

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €95 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €100 EUR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

: the 3D artist or designer must be able to transfer solidwork files into 3DSmax with Key shot renderings of a vehicle with different views . rendering must be impeccable

Ideas for the visual style: as realistic as possible regarding materials

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online