Đã đóng

graphic design

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $416 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

We are looking for a graphic designer/ illustrator to design a custom map for us of Victoria- with a zoomed in section of East Gippsland. This map will be printed in a large format and displayed in a Butcher/Deli type shop. We would like the map to look like a piece of art, and a bit 'old school'. It won't be too intricate, as we still need people to be able to read it from a few metres away.

We would like the project to be completed in a month.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online