Đã đóng

graphic design

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $450 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I need a consultant to look at my branding and my website and to advise me and to assist in refining the look that I would like to achieve

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online