Đã đóng

graphic design

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $297 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

We require immediate help with graphic design work for EDMs, social media, print flyers and other marketing collateral.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online