Đã hoàn thành

graphic illustrations for instructions for a new product

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MajedMadhoun với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I'm in need of some illustrations for a new product we are about to launch. The illustrations will be important for showing how the product is assembled and how it works. Thanks.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online