Đã đóng

help with wordpress website

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $478 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

I have a basic established Wordpress website and need help modifying it with my online store, sales funnel, posting videos that I have produced. I use aweber and PayPal. Help with HTML on current and new webpages. My time frame begins in a few weeks. I want to get a feel for what cost would be for such projects.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online