! icon animation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $12 - $30 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 57

Mô Tả Dự Án

To animate an existing Logo icon. WiLL be use for instagram upLoad.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online