Đóng

An illustrator with a unique style

Dự án này đã được trao cho tanya41261 với giá £150 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need a good illustrator or graphic designer to help me do an illustration for an app tutorial. I'm looking for an illustrator with his/her own unique style.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online