Đã đóng

interior design of a manuscript for kindle and create space printing/publishing. needs only legal pages and mark ms for 15 photos.

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $74 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

interior design manuscript for kindle and create space publishing. mark manuscript for about 15 photos. it's probably 25 pages total, or less. simple, if one has good design sensibilities. This is an important book, experts only need apply.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online