Còn mở

interior shop design

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $496 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

Design for a small sushi bar, similar concept to subway. Small store 50 - 100sqm. I have put up my logo and a few other store design i wish to be similar with.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online