Đã hoàn thành

landing page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sacchiin với giá R1666 ZAR trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need a basic landing page done, on an existing template. A background image (already sourced), with a lead capture form, and automated email thereafter. The theme has been bought.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online