Đã đóng

layered open images for Suit to check fabric on runtime basis

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹277 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Dear Designer,

we are looking for best graphic designer for who will provide layered open image for suite with different element.

We have attached two images

1. [url removed, login to view] the image for which we need layered open images

2. Sample open image for t-Shirt

If you have ready image we can review

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online