Đã đóng

i like my website to be more responsive

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

i like my website as it looks now on a pc...but it does not look good on a tablet or on a cellphone..i built it using godaddy, ...perhaps can use dudamobile...to make it responsive wld work best ?....anyway i wld like to discuss options with a web graphic designer my website is [url removed, login to view] (REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online