Đã đóng

logo

Dự án này đã được trao cho crea8ivecrowd với giá £18 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

A simple logo required based on submitted image

The hair needs changed slightly to a "bob" style

the hands need changed to the shape of hands in uploaded file (Not copy/paste but redrawn in same style as the original logo)

legs not crossed

The word Interpreter removed and replaced on right hand side with with:

Line 1 (large Font) Debbie Dougall

Line 2 (Smaller Font) British Sign Language Interpreter

Please include "Interpreter Logo" in your response so I know you have read this

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online