Còn mở

logo

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1262 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

We are looking for a freelancer to help with a project for a new company. The skills required are Corporate Identity, Graphic Design, Logo Design. We are happy to pay a fixed priced and my budget is $250 - $500 NZD. The brand name is: Trainr the focus will be on afresh funky modern design.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online