Đã đóng

logo design

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $47 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I am looking to get a logo designed for a gaming community, I would liek to leave the design mostly up to the artist, but the only thing we NEED is our mascot (a chameleon) and that it needs to be able to be resized as small as 16x16 pxl up to 500x500 pxl,

the name of our community is Wanderlust and if that could be a part of the logo that would be great, if not thats fine as well, can give an example of the logo we used before rebranding if needed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online