logo design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I am looking to get a logo designed for a gaming community, I would liek to leave the design mostly up to the artist, but the only thing we NEED is our mascot (a chameleon) and that it needs to be able to be resized as small as 16x16 pxl up to 500x500 pxl,

the name of our community is Wanderlust and if that could be a part of the logo that would be great, if not thats fine as well, can give an example of the logo we used before rebranding if needed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online