Đã hoàn thành

logo for notary business

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Dreamofdesigners với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I am starting a notary business and need a logo created. The colors are mint, lavender, and white. I would like the logo to represent professionalism, notary-related and "chic". I would like the project to be completed by March 1st.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online