make more out of my fotomodel pictures

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 59

Mô Tả Dự Án

Hi, i have a lot of model pictures for a fashion label and i ll get always some more.

I need somebody who can make more out of them. (you ll get them without background) i need a cool background and some nice things in there. Fashion like. ll be for banner, social networks and other things. Sometimes the Logo or slogans ll be also there.

if you have some reference would be better to see you style or ideas.

make your bid for 10 pictures

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online