Đã đóng

make more out of my fotomodel pictures

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €33 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Hi, i have a lot of model pictures for a fashion label and i ll get always some more.

I need somebody who can make more out of them. (you ll get them without background) i need a cool background and some nice things in there. Fashion like. ll be for banner, social networks and other things. Sometimes the Logo or slogans ll be also there.

if you have some reference would be better to see you style or ideas.

make your bid for 10 pictures

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online