Đã hoàn thành

make a vector file from a existing logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AhsanCreations với giá €8 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hello,

i simply need this logo as a vector image. i will upload all i have. i cant contact to designer who made it anymore, so please help me out.

i hope it is possible.

i will need it in Black / White and White / Black (white background and black background)

thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online