Đã đóng

make my webmail work for my website

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $102 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hello!

My business email is not receiving emails, originally it was all setup with "Zoho mail" but my web designer changed the DNS and MX settings (this caused the emails to stop being received) and then added "go daddy workspace email" (this seems to of made a "email double up" - according to my web designer) and then took the domains hosting to "inmotion hosting". which i am not familar with so i am not sure what settings to change

Now whenever someone emails me on my business address it sends a reply saying the message cannot be delivered.

I am not sure how to restore the settings or what settings to change to make the emails come through again?

Can someone please help ASAP, this is making my business look very unprofessional.

Many thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online